KDE1.1の日本語化

用意するもの
qt-1.44.tar.gz
qt-1.44-i18n-19990318.diff.gz
kdesupport-1.1.tar.gz
kdelibs-1.1.tar.gz
kdebase-1.1.tar.gz
locale-ja-0.9.0.tar.bz2

qt関連
% su
# cd /usr/local
# tar xvzf /tmp/qt-1.44.tar.gz
# ln -sf qt-1.44 qt
# cd qt
# zcat /tmp/qt-1.44-i18n-19990318.diff.gz | patch -p1
# vi /root/.profile
  
以下の内容を追加する
    QTDIR=/usr/local/qt
    PATH=$QTDIR/bin:$PATH
    if [ $MANPATH ]
    then
        MANPATH=$QTDIR/man:$MANPATH
    else
        MANPATH=$QTDIR/man
    fi
    if [ $LD_LIBRARY_PATH ]
    then
        LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
    else
        LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib
    fi
    LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH
    if [ $CPLUS_INCLUDE_PATH ]
    then 
        CPLUS_INCLUDE_PATH=$QTDIR/include:$CPLUS_INCLUDE_PATH
    else
        CPLUS_INCLUDE_PATH=$QTDIR/include
    fi
 
    export QTDIR PATH MANPATH LD_LIBRARY_PATH LIBRARY_PATH
    export CPLUS_INCLUDE_PATH
  
# . /root/.profile
# make linux-g++-shared
# make
  

KDE関連
% tar xvzf kdesupport-1.1.tar.gz
% cd kdesupport-1.1
% ./configure
% make
% su
# make install
# exit
# cd ../
% tar xvzf kdelibs-1.1.tar.gz
% cd kdelibs-1.1
% ./configure
% make
% su
# make install
# exit
# cd ../
% tar xvzf kdebase-1.1.tar.gz
% cd kdebase-1.1
% ./configure
% make
% su
# make install
  
以下必要に応じて他のパッケージをインストールする。
kdeadmin-1.1.tar.gz
kdegames-1.1.tar.gz
kdegraphics-1.1.tar.gz
kdemultimedia-1.1.tar.gz
kdenetwork-1.1.tar.gz
kdetoys-1.1.tar.gz
kdeutils-1.1.tar.gz
korganizer-1.1.tar.gz
日本語化パッケージ(*.mo)をインストールする。
% su
# cd /usr/local/kde
# bzip2 -dc locale-ja-0.9.0.tar.bz2 | tar xvf -
環境変数をセットする
export QTDIR=/usr/local/qt
export KDEDIR=/usr/local/kde
export KDE_LANG=ja_JP.ujis
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/qt/lib
export PATH=/usr/local/kde/bin:$PATH
最後に.xinitrcに以下を記述し、Xを再起動する
startkde

Last modified: Mon Sep 11 21:57:12 JST 2006
戻る